Logo
praca
MAGAZYNIER

Firma Die-Tech Sp. z o.o. w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

 

MAGAZYNIER

 

Opis stanowiska: 

Przyjmowanie dostaw na magazyn; Weryfikacja ilościowa dostaw. Kompletacja oraz załadunek wysyłek do klientów zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Należyte magazynowanie materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych w wyznaczonych do tego miejscach. Zapewnienie prawidłowej dokumentacji obrotu towarowego w magazynie wyrobami gotowymi i pozostałymi materiałami będącymi własności firmy. Utrzymanie porządku w magazynie i przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • Doświadczenia na stanowisku magazyniera (branża motoryzacyjna) 
 • Posiadania uprawnień do obsługi wózka widłowego 
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Obsługa systemu IMPULS (mile widziane) 
 • Dyspozycyjności i dużej motywacji do pracy 
 • Dobrej komunikacji i umiejętności pracy w zespole 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę 
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Dodatkowe benefity
 • Dodatek stażowy
 • Nagroda jubileuszowa
 • Przyjazny proces wdrożenia
 • Szkolenia stanowiskowe dostosowane do potrzeb pracownika
 • Praca w systemie dwóch zmian

 

 

 

Kandydatów spełniających powyższe wymagania i zainteresowanych ofertą, prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego z zaznaczeniem stanowiska pracy na adres:

Die Tech Sp. z o.o.

ul.Biskupa Burschego 11

43-100 Tychy

 

email: rekrutacja@die-tech.biz

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Die-Tech sp. z o.o.,

ul. Biskupa Burschego 11, 43-100 Tychy (dalej: „Administrator”)

2) Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu przez Pracodawcę; kontakt pod adresem e-mail: wioleta.bialczak@nbit.pl

           

Cel przetwarzania             

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego,

b) w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody – na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych   

4) Podstawę przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych stanowią:

a) w stosunku do danych wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy – upoważnienie zawarte w tym przepisie,

b) w stosunku do pozostałych danych, w tym służących do kontaktu (adres e-mail, nr telefonu) – Państwa zgoda, która może być odwołana w każdym czasie.

Obligatoryjność podania danych

5) Podanie przez Państwa danych osobowych pozostaje dobrowolne, nie mniej jednak  niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji.

Odbiorcy danych               

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcą danych.

Okres przechowywania    

7) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

8) W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 18 miesięcy.

Państwa uprawnienia       

9)  Mają Państwo następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Profilowanie        

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.

           

           

W przypadku chęci, aby Państwa kandydatura była brana pod uwagę w dalszych ewentualnych rekrutacjach, przez okres kolejnych 12 miesięcy, prosimy o zamieszczenie w treści CV oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w CV i liście motywacyjnym danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez administratora przez okres kolejnych 12 miesięcy.”