Logo
praca
PEŁNOMOCNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

Firma Die-Tech Sp. z o.o. zajmująca się projektowaniem i produkcją tłoczników oraz produkcją wytłoczek dla przemysłu motoryzacyjnego poszukuje kandydatów na to stanowisko:

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobu

 

Zadania:

 • zaangażowanie w inicjowanie działań ukierunkowanych na ocenę ryzyka - współpraca z zespołami FMEA,
 • zatwierdzanie specjalnych planów kontroli i procesów oraz FMEA produktu
 • uczestniczenie w uruchomieniach nowych produktów,
 • gormadzenie wiedzy (lessonlearned) związanej z potencjalnymi zagrożeniami,
 • wyznaczenie i prowadzenie szkoleń dla personelu zaangażowanego w produkty związane z bezpieczeństwem,
 • planowanie/prowadzenie systematycznych kontroli produkcji pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zachowania charakterystyk bezpieczeństwa,
 • weryfikowanie i natychmiastowe wdrażanie ewentualnych działań korygujących,
 • zapewnienie szybkich i efektywnych działań w przypadku wystąpienia złożonych problemów, obejmujących wiele etapów produkcji,
 • identyfikacja regulacji prawnych dotyczących wymagań bezpieczeństwa wyrobu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie zawodowe w branży motoryzacyjnej na stanowisku w dziale jakości lub pokrewnym,
 • znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację,
 • znajomości regulacji prawnych dotyczących wymagań bezpieczeństwa wyrobu,
 • znajomość wymagań jakościowych w oparciu o normy IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015,
 • uprawnienia audytora wewnętrznego (mile widziane),
 • praktyczna wiedza w zakresie SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP,
 • umiejętność prowadzenia audytów procesu (VDA 6.3 i 6.5),
 • umiejętność pracy w grupie,
 • dyspozycyjność.

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
 • dużą swobodę w działaniu i realizacji własnych pomysłów,
 • dobrą atmosferę pracy.

Kandydatów spełniających powyższe wymagania i zainteresowanych ofertą, prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem z zaznaczeniem stanowiska pracy na adres:

Die Tech Sp. z o.o.

ul.Biskupa Burschego 11

43-100 Tychy

 

email: rekrutacja@die-tech.biz

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Die-Tech sp. z o.o.,

ul. Biskupa Burschego 11, 43-100 Tychy (dalej: „Administrator”)

2) Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu przez Pracodawcę; kontakt pod adresem e-mail: wioleta.bialczak@nbit.pl

           

Cel przetwarzania             

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego,

b) w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody – na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych   

4) Podstawę przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych stanowią:

a) w stosunku do danych wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy – upoważnienie zawarte w tym przepisie,

b) w stosunku do pozostałych danych, w tym służących do kontaktu (adres e-mail, nr telefonu) – Państwa zgoda, która może być odwołana w każdym czasie.

Obligatoryjność podania danych

5) Podanie przez Państwa danych osobowych pozostaje dobrowolne, nie mniej jednak  niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji.

Odbiorcy danych               

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcą danych.

Okres przechowywania    

7) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

8) W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 18 miesięcy.

Państwa uprawnienia       

9)  Mają Państwo następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Profilowanie        

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.

           

           

W przypadku chęci, aby Państwa kandydatura była brana pod uwagę w dalszych ewentualnych rekrutacjach, przez okres kolejnych 12 miesięcy, prosimy o zamieszczenie w treści CV oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w CV i liście motywacyjnym danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prowadzonych przez administratora przez okres kolejnych 12 miesięcy.”

           

« powrót
Dane teleadresowe

Die Tech Spółka z o.o.
Siedziba:
ul. Biskupa Burschego 11
43-100 Tychy

office@die-tech.biz

rekrutacja@die-tech.biz

 

 

tel: +48 32 327-00-25, 327-17-55, Numery wewnętrzne:

10 – Sekretariat

12 – Kadry

13 – Jakość

14 – Technologia

15 – Księgowość

fax.+48 32 327 17 54

 
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje na temat firmy Die-Tech, wpisz poniżej swój adres e-mail.
klienci